Persbericht 13 augustus 2020

aug 13, 2020

Persbericht: Energiecoöperatie duurzaam Assen klaar voor het realiseren van grote energieparken

Energiecoöperatie duurzaam Assen (EC duurzaam Assen) is volop in ontwikkeling en neemt deel aan de ontwikkeling van twee grote zonneparken in Assen: Energietuin Assen-Zuid en de Zandwinplas bij Ubbena. Energietuin Assen-Zuid is geselecteerd als icoonproject door de Natuur & Milieufederatie Drenthe en wordt samen met onze partners ontwikkeld. Dit park combineert energieproductie met natuurbehoud, recreatie- en educatiemogelijkheden en wil meerdere zintuigen te prikkelen, zoals voelen, ruiken, horen, zien, proeven.

Bij Ubbena wordt een bijzonder drijvend park op de zandwinplas ontwikkeld, ook samen met onze partners. Ook hier is natuurbehoud en landschappelijke inpassing het hoofdthema. EC duurzaam Assen heeft veel aandacht voor inbreng en draagvlak van de bewoners en betrokkenen rondom de parken. Doel is dat de omwonenden profijt hebben van de ontwikkelingen.

Beide parken krijgen een vermogen van 21 tot 25 MWp en een gezamenlijke jaaropbrengst van ruim 40.000 MWh. Daarmee kunnen per park ruim 13.000 huishoudens van de in Assen geproduceerde 100% groene stroom voorzien via ons coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. Uiteraard kunnen ook bedrijven en instellingen deze stroom afnemen.

Momenteel worden voor beide projecten de businesscases uitgewerkt. Als die gereed zijn breekt er voor EC duurzaam Assen een periode aan waarin belangrijke beslissingen moeten worden genomen over de grote investeringen die met deze projecten gemoeid zijn.

Daarom zijn we heel blij met de in juli met algemene stemmen verkozen ledenraad van gemotiveerde en betrokken leden van de  waarmee de besluitvorming soepel kan verlopen.

Dit in het belang van de verduurzaming van Assen.

Meer nieuws

Ontdek wat je straks kunt beleven in de Energietuin!

De Energietuin Assen-Zuid verandert het concept van duurzame energieopwekking naar een ware belevenis. Niet alleen wordt de Energietuin een bron van groene stroom, maar het is ook een plek waar respect voor de natuur en biodiversiteit centraal staan. Dankzij een...

Lees meer

Vrijwilligers gezocht: Help mee in de Energietuin!

De Energietuin bloeit op de kracht van onze lokale gemeenschap. Samen werken we aan het opwekken van duurzame energie, die direct ten goede komt aan ons allemaal. Maar de Energietuin is meer dan een plek waar groene stroom wordt geproduceerd; het is een plek waar je...

Lees meer