Ubbena op agenda besluitvormende raad gemeente Assen

5 apr, 2022

We zijn weer een stap verder met de ontwikkeling van drijvend zonnepark Ubbena. 14 april vindt de besluitvormende raad plaats binnen de gemeente Assen. Hier vind je de agenda met stukken.

In het geval van Ubbena zal het college de raad verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing.

Alleen op ruimtelijke gronden kan de raad besluiten dit niet te doen. Als de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd (kort na het besluit van de raad).

De stukken liggen 6 weken ter inzage. Om de stukken in te zien, kan je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 14 0592. Binnen die 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.

De uiteindelijk publicatie is te lezen in de Berichten van de Brink.

Meer nieuws

De Energietuin krijgt vorm

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van de Energietuin Assen-Zuid. Ook de natuur in het gebied stond niet stil. Maar wat zijn de plannen wanneer het zonneveld er ligt? Hoe gaat het er uit zien en wat is er straks precies te doen in de Energietuin? Met...

Lees meer

Energie VanOns naar nieuw ICT systeem

Na maanden van voorbereiding gaat Energie VanOns 24 juni naar een compleet nieuwe ICT omgeving. Deze overstap maakt ons toekomstbestendig en draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en een optimale klantbeleving voor onze klanten en wederverkopers. Uiteraard...

Lees meer