Ubbena op agenda besluitvormende raad gemeente Assen

apr 5, 2022

We zijn weer een stap verder met de ontwikkeling van drijvend zonnepark Ubbena. 14 april vindt de besluitvormende raad plaats binnen de gemeente Assen. Hier vind je de agenda met stukken.

In het geval van Ubbena zal het college de raad verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing.

Alleen op ruimtelijke gronden kan de raad besluiten dit niet te doen. Als de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd (kort na het besluit van de raad).

De stukken liggen 6 weken ter inzage. Om de stukken in te zien, kan je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 14 0592. Binnen die 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.

De uiteindelijk publicatie is te lezen in de Berichten van de Brink.

Meer nieuws

Nieuwe ontwikkelingen in de Energietuin Assen-Zuid

In de Energietuin Assen-Zuid wordt hard gewerkt aan het realiseren van duurzame energie. Recent zijn en worden er nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van dit project. Kabels leggenBegin november zijn medewerkers van ProfiNRG gestart met het aanleggen van kabels...

Lees meer

Succesvolle Solar Picknick voor Energietuin Assen-Zuid

Op zaterdag 2 september was het een gezellige drukte in de Energietuin Assen-Zuid, dankzij een informatieve Solar Picknick georganiseerd door Windunie, de projectontwikkelaar. Deze gezellige bijeenkomst, waar AsserEnergie een prominente rol speelde, diende als een...

Lees meer

AsserEnergie en Windunie: partners in Energietuin Assen-Zuid!

AsserEnergie en Windunie bundelen hun krachten in de Energietuin Assen-Zuid, een duurzaam initiatief dat lokale energieopwekking en biodiversiteit bevordert. Ontdek hoe we samen streven naar een groenere toekomst en betrokkenheid van de gemeenschap. Doe mee en neem actie!

Lees meer