Ubbena op agenda besluitvormende raad gemeente Assen

apr 5, 2022

We zijn weer een stap verder met de ontwikkeling van drijvend zonnepark Ubbena. 14 april vindt de besluitvormende raad plaats binnen de gemeente Assen. Hier vind je de agenda met stukken.

In het geval van Ubbena zal het college de raad verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing.

Alleen op ruimtelijke gronden kan de raad besluiten dit niet te doen. Als de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd (kort na het besluit van de raad).

De stukken liggen 6 weken ter inzage. Om de stukken in te zien, kan je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 14 0592. Binnen die 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.

De uiteindelijk publicatie is te lezen in de Berichten van de Brink.

Meer nieuws

Genomineerd voor de Duurzame Dertig!

AsserEnergie is genomineerd tot één van de initiatieven van de Duurzame Dertig van het Noorden. Een verkiezing voor initiatieven met een hart voor duurzaamheid.Help jij ons winnen? Geef ons als favoriet door via deze link en klik op “AsserEnergie”. Of scan de QR-code....

Lees meer

Van Energiecoöperatie duurzaam Assen naar AsserEnergie

Tijdens de ALV was het al aangekondigd en bekeken maar nu ook voor het grote publiek: onze nieuwe huisstijl en website. Waarom we dit doen We hebben afgelopen jaren gemerkt dat mensen een energiecoöperatie lastig te begrijpen vinden. Alhoewel de term meer en meer...

Lees meer

De zesde algemene ledenvergadering

Een fysieke ALV - fijn dat het weer kon. Afgelopen 30 november troffen we elkaar in de Opstandingskerk in Marsdijk. Deze keer hadden we de ALV opgedeeld in een 'formeel' en informeel deel. Het eerste deel bespraken we de lopende zaken. Van de begroting, tot de...

Lees meer