Ubbena op agenda besluitvormende raad gemeente Assen

apr 5, 2022

We zijn weer een stap verder met de ontwikkeling van drijvend zonnepark Ubbena. 14 april vindt de besluitvormende raad plaats binnen de gemeente Assen. Hier vind je de agenda met stukken.

In het geval van Ubbena zal het college de raad verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ruimtelijke onderbouwing.

Alleen op ruimtelijke gronden kan de raad besluiten dit niet te doen. Als de raad besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven, wordt het plan gepubliceerd en ter inzage gelegd (kort na het besluit van de raad).

De stukken liggen 6 weken ter inzage. Om de stukken in te zien, kan je een afspraak maken bij de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen via telefoonnummer 14 0592. Binnen die 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.

De uiteindelijk publicatie is te lezen in de Berichten van de Brink.

Meer nieuws

Energietuin Assen-Zuid verwelkomt Werktafel RES Drenthe

Op 25 januari kreeg de Energietuin Assen-Zuid bezoek van de Werktafel Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe. Dit bezoek markeert een belangrijk moment in de voortgang van natuur-inclusieve energietransitie projecten in Drenthe, met de Energietuin als een...

Lees meer

Vaste terugleverkosten: wat betekent het voor jou?

Veel van onze leden hebben zonnepanelen en dragen daarmee bij aan de energietransitie. De energietransitie brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee voor energieleveranciers. Zo ook voor ons energiebedrijf Energie VanOns: vanaf 1 maart 2024 introduceren zij vaste...

Lees meer

Leer en ontdek: Duurzaamheidsfestival 27 januari

Op zaterdag 27 januari 2024, tussen 10:00 en 15:00 uur, vindt het Duurzaamheidsfestival plaats in Het Lichtpunt aan De Boomgaard 7 in Assen. Dit evenement, georganiseerd door Solidair Groningen & Drenthe samen met studenten van de Hanzehogeschool, is educatief en...

Lees meer