Vacature ledenraad

Voor onze Ledenraad, zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden die onze raad gaan versterken. Het gaat om een vacature op vrijwillige basis.

Werkzaamheden van de Ledenraad

Onze Ledenraad neemt beslissingen over lopende zaken, denkt mee met het bestuur van de energiecoöperatie en vertegenwoordigt de leden. Hierbij legt de Ledenraad verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Vanwege efficiëntie en transparantie doen we dit niet langer tijdens de ALV. Tijdens de ALV bespreken we het jaarverslag, de jaarlijkse begroting en beleidsmatige zaken.

Bijeenkomsten Ledenraad

Onze Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Vooralsnog kunnen we geen vergoeding aanbieden voor werkzaamheden. Maar reiskosten kunnen in overleg met het bestuur worden vergoed.

Benoemingsperiode

De kandidaat-leden van de Ledenraad worden in onze eerstvolgende ALV benoemd voor een periode van 3 jaar. Deze termijn kan twee keer worden verlengd.

Op dit moment telt onze Ledenraad acht leden. Maak kennis met onze Ledenraad.

Aanmelden voor de Ledenraad

Ben je geïnteresseerd? Stel je dan beschikbaar voor onze Ledenraad.

Stuur een korte motivatie in naar Bram Busstra via voorzitterrvc@ecduurzaamassen.nl, voorzien van informatie over jezelf.

Stap nu over op 100% lokale stroom

Bereken jouw maandbedrag. Of laat het door ons vrijblijvend berekenen. Wij helpen je bij de overstap.

 

Bereken jouw maandbedrag