Nieuwe ontwikkelingen in de Energietuin Assen-Zuid

nov 28, 2023

In de Energietuin Assen-Zuid wordt hard gewerkt aan het realiseren van duurzame energie. Recent zijn en worden er nieuwe stappen gezet in de ontwikkeling van dit project.

Kabels leggen
Begin november zijn medewerkers van ProfiNRG gestart met het aanleggen van kabels tussen het noord- en het zuidveld van de Energietuin. Deze werkzaamheden zorgen voor een veilige en betrouwbare energieoverdracht. Zwarte ‘slabs’ zijn geplaatst om elektrische storingen op gasbuizen te voorkomen, terwijl rode ‘slabs’ dienen als waarschuwing voor toekomstige graafwerkzaamheden. Dit alles wordt vastgelegd in een digitaal kaartsysteem, zodat iedereen die in de bodem werkt, op de hoogte is van de ondergrondse infrastructuur.

Op de foto links de rode ‘slabs’ en op de middelste foto zie je de zwarte ‘slabs’. Helemaal rechts zie je de kabel van het onderstation van Zeijerveen in het gebied boven de grond uitkomen. 

Hekwerk met wildpassages
Ondanks de hoop de Energietuin volledig toegankelijk te maken, vereisen recente diefstallen een verhoogde beveiliging. Hekken en camerabeveiliging worden geïnstalleerd om het terrein te beveiligen. In samenwerking met de lokale boswachter zijn er wildwissels geïdentificeerd, waarbij speciale passages in de hekken worden gemaakt zodat dieren het terrein kunnen blijven betreden.

Sloten schonen
Een ander belangrijk aspect van het project is het herstel van de waterhuishouding. De oevers van de sloten worden aangepast voor een betere overgang tussen natte en droge gebieden, wat de biodiversiteit ten goede komt.

Start slaan van palen
Vanaf 28 november zal ProfiNRG beginnen met het slaan van palen voor de zonnepanelen. Op onderstaande foto zie je hoe dat in z’n werk gaat: de palen worden op de grond klaargelegd. Een medewerker zet de paal rechtop in de machine die ze vervolgens in de grond slaat. Dit proces kan enig geluidsoverlast veroorzaken, maar er wordt alles aan gedaan om dit tot een minimum te beperken.

Foto: ProfiNRG (andere locatie).

Nieuw bouwbord
Binnenkort wordt een nieuw bouwbord geplaatst aan de Graswijk, iets ten zuiden van huisnummer 25. Dit bord informeert voorbijgangers over de ontwikkelingen in de Energietuin.

De Energietuin Assen-Zuid is een project dat niet alleen gericht is op het opwekken van duurzame energie, maar ook op het behouden en versterken van de lokale natuur. Met deze recente ontwikkelingen zetten we belangrijke stappen naar een groenere toekomst.

Lees meer over de Energietuin.

Meer nieuws

Succesvolle Solar Picknick voor Energietuin Assen-Zuid

Op zaterdag 2 september was het een gezellige drukte in de Energietuin Assen-Zuid, dankzij een informatieve Solar Picknick georganiseerd door Windunie, de projectontwikkelaar. Deze gezellige bijeenkomst, waar AsserEnergie een prominente rol speelde, diende als een...

Lees meer

AsserEnergie en Windunie: partners in Energietuin Assen-Zuid!

AsserEnergie en Windunie bundelen hun krachten in de Energietuin Assen-Zuid, een duurzaam initiatief dat lokale energieopwekking en biodiversiteit bevordert. Ontdek hoe we samen streven naar een groenere toekomst en betrokkenheid van de gemeenschap. Doe mee en neem actie!

Lees meer

Van Energiecoöperatie duurzaam Assen naar AsserEnergie

Tijdens de ALV was het al aangekondigd en bekeken maar nu ook voor het grote publiek: onze nieuwe huisstijl en website. Waarom we dit doen We hebben afgelopen jaren gemerkt dat mensen een energiecoöperatie lastig te begrijpen vinden. Alhoewel de term meer en meer...

Lees meer